Grundton utfärdad

TOMMY KASÅ

Tommy Kaså, kompositör, artist

SMAKPROV

Från streamingtjänster nära dig.

Hälsoeffekter


Jag står nu mestadels och komponerar från ett höj- och sänkbart studiobord och tar de nya musikstyckena till en högre nivå.


Intressant artikel

Hoppingivande att kvinnor gynnas av både en uppgång av indie-artister som helhet och utvecklingen av den digitala sidan av branschen.


Här finns också ett vanligt missförstånd: När tillfrågade svarar att de lyssnar på musik i bakgrunden medan de gör något annat, tolkas det ofta som något negativt. Ny forskning inom både musikvetenskap och musikpsykologi visar att detta ofta är en djup och betydelsefull lyssning, kopplad till självterapi.


Detta vardagslyssnande har troligtvis lett fram till musikforskaren Åsa Bergmans uppslag om att vi ofta lyssnar parallellt med någon annan syssla. Vad som då är i bakgrunden eller förgrunden kan variera. Vi kanske snarare ”bakgrundsdiskar” medan vi aktivt lyssnar på musik. Denna ”parallellmusik” som vi själva valt, leder alltså snarare till ett starkt medvetet lyssnande. Dags att skrota begrepp som skval och slölyssnande som aldrig haft stöd i forskningen?


Påtvingad musik på restaurang kan däremot göra mig galen…


Music is no longer about consumption, but participation (and women are leading the charge)

https://www.midiaresearch.com/blog/music-is-no-longer-about-consumption-but-participation-and-women-are-leading-the-charge


Några av dagens mest namnkunniga forskare utgår ifrån att medvetande är inbyggt i universum. Det finns i någon form i själva materien, ungefär som massa och laddning. Provocerande?


Giulio Tononi är en av världens ledande sömnforskare och skriver om sin teori om medvetandet i boken ”Phi: A voyage from the brain to the soul” från 2012.


Filosofiprofessorn David Chalmers menar att det har forskats om medvetandet i flera hundra år utan någon större framgång. Här finns nu en mycket intressant teori att ta nytt avstamp ifrån.

 

Det verkar ha blivit rumsrent att forska om subjektiva upplevelser, som medvetandet, det som försvinner under drömlös sömn för att sedan uppstå på nytt. Hur gör hjärnan för att alstra upplevelser som förälskelsens lyckorus eller tandvärk? Och varför kan fysiska processer ge upphov till något subjektivt som bara går att förnimma från insidan?


Jag läser Tononis ofta svårgenomträngliga bok och blir både fascinerad och frustrerad och får lust att gå ut i ödemarken, ställa mig på en hög klippa och hoppas att universum skulle se min vädjande blick om åtminstone några fler ledtrådar.